Miljö

Ditt byggföretag i Höga Kusten!

Vår miljöpolicy

För att kommande generationer ska kunna bo och leva i en bra miljö skall vårt företag aktivt verka för att så skall ske.
Kretsloppstänkandet skall var målet i allt vårt arbete för att skydda människorna och naturen från skadlig miljöpåverkan.

Detta arbete skall rymmas inom begreppet ”Ständiga förbättringar” för våra anställda, produkter och vår närmiljö.

Ett led för att åstadkomma god miljö är, att vi följer gällande miljölagar och att vi utbildar företagets medarbetare ur miljösynpunkt.

Anders Näsholm
miljöansvarig

Kvalitet

Vårt kvalitetssystem bygger på Svensk Standard ISO 9001.

Kvalitetssystemet skall vara ett hjälpmedel att styra kvaliteten för vårt företag.

Vår policy är att i förhållande till träffade avtal uppfylla beställarnas krav och förväntningar avseende ställda kvalitetskrav för såväl genomförande som slutförande.

Kontakta oss

Adress

Sundbrogatan 13, 870 32 ULLÅNGER

E-mail

Telefon

* Aliquet adipiscing vivamus ultrices ipsum, commodo.